Zmiana przepisów w sprawie komend rejonowych w Warszawie

Data publikacji: 26.08.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m. st. Warszawy.

Projektowana zmiana wprowadzi zmianę do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. z 2003 r. nr 2 poz. 23).

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu konieczność zmiany rozporządzenia ma na celu dostosowanie aktu do obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie zadań i zasad organizacji policji sądowej zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz.U. nr 155 poz 1093). Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia policja sądowa usytuowana została w strukturze organizacyjnej komend wojewódzkich Policji i Komendzie Stołecznej Policji. Projektowana zmiana pozwoli zatem uporządkować rozwiązania organizacyjne funkcjonujące w Policji.

Pliki do pobrania