XV Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji

Data publikacji: 26.08.2015

W dniach 25-28 sierpnia br. w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbywa się XV Finał Kynologicznych Mistrzostw Policji. Organizatorem jest Centrum Szkolenia Policji, a nadzór nad jego organizacją oraz przebiegiem pełni komendant CSP. Honorowy patronat nad mistrzostwami sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

Do Sułkowic przyjechali najlepsi przewodnicy psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz przewodnicy psów do wyszukiwania zapachów narkotyków z całego kraju, wyłonieni w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. Przez cztery dni 17 drużyn będzie walczyć o indywidualne i drużynowe miejsca na podium. W mistrzostwach, na zasadzie honorowego uczestnictwa, biorą także udział przedstawiciele Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Biura Ochrony Rządu, 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz reprezentanci litewskiej policji.

W skład reprezentacji komend wojewódzkich/Komendy Stołecznej Policji wchodzą: kierownik drużyny – policjant z wydziału prewencji zajmujący się koordynacją używania i utrzymania psów oraz dwusobowa drużyna przewodników z psami (1 przewodnik z psem do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, 1 przewodnik z psem do wyszukiwania zapachów narkotyków).

Finał Mistrzostw obejmuje następujące konkurencje:

  1. posłuszeństwo psa (10 zadań)
  2. pracę węchową: szukanie zapachu materiału wybuchowego/narkotyku w środkach komunikacji masowej lub transportu towarowego, w samochodach osobowych, w bagażach i w pomieszczeniach,
  3. sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym.

Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych przewodników oraz sprawności użytkowej psów służbowych Policji, jak również propagowanie efektywnego wykorzystania psów służbowych w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości.