Wysokość podwyżek od 2016 r.

Data publikacji: 26.08.2015

Zarząd Główny NSZZ Policjantów zapytał Komendanta Głównego Policji, jaka jest wysokość środków otrzymanych przez Policję na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2016 r. i ile ta podwyżka wyniesie średnio na etat policjanta. Komendant odpowiedział.

Zgodnie z wielkościami wynikającymi z zaakceptowanego projektu planu wydatków Policji na kolejny rok zabezpieczono kwotę 267 035 000 zł, w tym na:

  • wzrost wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (§4010) – średnio na etat 134 zł,
  • wzrost wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej (§4020) – średnio na etat 171 zł,
  • wzrost uposażeń funkcjonariuszy (§4050) – średnio na etat 161 zł.