RPO ws. dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 25.08.2015

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o określenie przewidywalnego terminu pełnego dostosowania pomieszczeń wskazanych przez Policję do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz wskazanie w obrębie wszystkich komend wojewódzkich pomieszczeń, które będą dostosowane do przebywania w nich osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji w ramach prewencyjnych wizytacji przeprowadzanych m.in. w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji badają stopień ich dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W przeważającej większości komend pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzili brak poszanowania przepisów Karty Praw Osób Niepełnosprawnych przyjętej przez Sejm RP, a także ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

W raportach powizytacyjnych przedstawiciele KMP wskazywali na konieczność wyposażenia pomieszczeń w udogodnienia dla osób poruszających się na wózku lub z obniżoną sprawnością ruchową oraz zniwelowanie barier architektonicznych przy przeprowadzaniu prac remontowych, wymagających pozwolenia na budowę.

Podczas spotkania reprezentantów Krajowego Mechanizmu Prewencji z przedstawicielami Komendy Głównej Policji ustalono, że zostaną wyznaczone pomieszczenia spełniające standardy dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, do których będą dowożone osoby wymagające szczególnych warunków pobytu. Zdaniem RPO stworzenie osobom mającym trudność w poruszaniu się odpowiednich warunków pobytu w pomieszczeniach powinno mieć charakter priorytetowy.

 

Źródło: rpo.gov.pl

Pliki do pobrania