Ocena okresowa i pierwsza ocena - publikacja rozporządzeń

Data publikacji: 17.08.2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (poz.1143) oraz w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (poz.1144). Nowe przepisy wejdą w życie 27 sierpnia 2015 r.

Czytaj także: Nowe arkusze ocen pracowniczych