Roczne stypendium w Japonii (październik 2016 - wrzesień 2017)

Data publikacji: 17.08.2015

Rozpoczyna się kolejna edycja naboru kandydatów na roczne stypendium Rządu Japonii, w ramach Young Leaders’ Program.

Inicjatywa jest jednym z programów japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) i kierowana jest do młodych, obiecujących pracowników administracji publicznej. Głównym celem programu jest wsparcie przyszłych liderów desygnowanych do programu z 29 krajów całego świata. Ponadto YLP daje możliwość uczestnictwa w międzynarodowej sieci kontaktów.

Podczas rocznego (październik 2016 - wrzesień 2017) pobytu w National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) stypendyści zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy administracji. Program skierowany jest do urzędników posiadających potencjał do bycia liderami w przyszłości, którzy dotychczas wykazali zaangażowanie podczas pracy w administracji publicznej. Oprócz wymaganych kursów, uczestnicy mogą wybrać tematy zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami.

Udział w programie daje unikalną możliwość współpracy z japońskimi instytucjami na poziomie centralnym oraz lokalnym, a jego uczestnicy mają wyjątkową okazję do intensywnej dyskusji z politykami, urzędnikami wysokiego szczebla, dyrektorami przedsiębiorstw, dziennikarzami itp.

Na zakończenie kursu uczestnicy zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej i uzyskania tytułu magistra. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Strona japońska pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca comiesięczne stypendium w trakcie trwania nauki. Ponadto uczestnicy programu zwolnieni są z wszelkich opłat za studia oraz zapewnia się im zakwaterowanie (które należy opłacić z otrzymywanego stypendium).

YLP jest doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji, nauki w międzynarodowym środowisku oraz nawiązywania kontaktów z pracownikami administracji z wielu krajów Europy i Azji.

Departament Służby Cywilnej KPRM dokonuje wstępnej selekcji kandydatów do programu. Niezbędne jest wyrażenie zgody na udział oraz rekomendacja dyrektora generalnego instytucji kierującej.

 

Proces aplikacyjny:

Program YLP jest skierowany do młodych (poniżej 40 roku życia) pracowników administracji publicznej i urzędników państwowych, od których oczekuje się pełnienia w przyszłości roli lidera. Uczestnik musi posiadać minimum trzy lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej. Wymagane są: wykształcenie wyższe (co najmniej dyplom licencjata lub równoważny), jak również poświadczenie dobrego stanu zdrowia. Kandydat ponadto powinien posiadać dokument potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego oraz powinien mieć możliwość uzyskania wizy studenckiej (ang.: ‘College Student’ ) przed wyjazdem do Japonii.

Wszystkie wymagane dokumenty, w języku angielskim lub japońskim, muszą zostać oznaczone oraz przygotowane dokładnie w sposób opisany w Japanese Government Scholarship for 2016 („Application Procedure”) i dostarczone do siedziby DSC KPRM w terminie do 30 września br.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694 74 69 (Marta Radosz, KPRM) oraz  22 584 73 05 (Jacek Mendyk, Ambasada Japonii).

Więcej informacji.