III Leśny Bieg Zbiega z udziałem Policji

Data publikacji: 17.08.2015

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza policjantów i pracowników Policji do udziału w III Leśnym Biegu Zbiega, który odbędzie się 29 sierpnia br. na terenie lasów Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Dystans biegu to ok. 11 km. Trasa trudna: błoto, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne. Są chętni?

W biegu wezmą także udział przedstawiciele Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Straży Miejskiej m. st. Warszawy oraz Lasów Państwowych. Każda ze służb może zgłosić po jednej drużynie złożonej z maksymalnie 10 osób.

Szczegóły dotyczące organizacji biegu oraz zgłaszania uczestników i wnoszenia opłat znajdują się w załączonym regulaminie. Opłata startowa wynosi 35 zł za osobę. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w czasie biegu oraz posiłek po jego zakończeniu.

Reprezentacja Policji

Osoby chętne do wzięcia udziału w biegu proszone są o zgłaszanie się do Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji do 20 sierpnia br:

ul. Domaniewska 36/38, pok. 534, tel.: 161-26, 115-01, 115-09, faks: 168-67
e-mail:  gazeta@policja.gov.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Pliki do pobrania