W 2016 r. podwyżki dla żołnierzy i funkcjonariuszy

Data publikacji: 04.08.2015

Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska poinformowała, że w MSW i służbach mu podległych dodatkowo na fundusz płac w przyszłym roku będzie przeznaczone około 390 mln zł. "Pozwoli to na średnią zwyżkę wynagrodzenia na etat dla funkcjonariusza o 4 proc., zaś pracownika cywilnego o 6 proc." - powiedziała.

- Zgodnie z sugestiami związków zawodowych wszystkich służb podległych MSW, podczas Forum Dialogu Społecznego, nie będą to podwyżki przyznawane równo na każdy etat – zaznaczyła szefowa MSW. Wyjaśniła, że cała kwota zostanie podzielona na wszystkie służby, a następnie komendanci przekażą je podległym jednostkom. Na poziomie jednostek powiatowych, komendanci służb, po konsultacjach ze związkami zawodowymi, będą decydowali o kwocie podwyżki na poszczególne stanowiska.

Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg. Podwyżki otrzymają także pracownicy cywilni resortu spraw wewnętrznych. 

Wicepremier Tomasz Siemoniak po wtorkowym posiedzeniu rządu powiedział, że przyjęta została inna zasada niż przy podwyżce z 2012 r. Wówczas - jak przypomniał - w MON i MSW dano po 300 zł podwyżki dla każdego żołnierza i funkcjonariusza, podwyżka nie objęła pracowników cywilnych. "Tym razem konsultując się ze stroną społeczną (...), uznaliśmy, że będziemy wspólnie wypracowywali zasady tej podwyżki, tak aby rozwiązać różne problemy, które się przez lata nawarstwiły" - zaznaczył.

***

Przypomnijmy, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR (również żołnierze zawodowi) byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec „zamrażania” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej.

MSW chce motywować i zachęcać funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dlatego od 2015 r. strażakom, policjantom, strażnikom granicznym i funkcjonariuszom BOR przyznano wyższe dodatki za wysługę lat. Funkcjonariusze, którzy dłużej pozostaną w służbie, dostaną wyższe dodatki. W samym 2015 r. MSW uruchomiło na ten cel środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł.

 

Źródło: PAP, MSW