Quiz online o konflikcie interesów

Data publikacji: 03.08.2015

Wszystkich, którzy chcą sprawdzić, czy potrafią zachować się w sytuacji konfliktu interesów, zachęcamy do rozwiązania quizu, który na 10 praktycznych przykładach pokazuje dylematy, z jakimi może się spotkać urzędnik zatrudniony w administracji publicznej.

Quiz adresowany jest do pracowników administracji centralnej i samorządowej, słuchaczy i wykładowców studiów administracyjnych oraz osób planujących karierę urzędnika. Pozwala na przetestowanie wiedzy i znajomości zasad etycznych związanych z pracą w administracji publicznej.

Quiz przygotowała Fundacja im. Stefana Batorego w ramach projektu "Społeczny monitoring konfliktu interesów". O projekcie przeczytacie tutaj >>