Procedura postępowania z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej

Data publikacji: 29.07.2015

Komendant Główny Policji wydał wytyczne w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Na podstawie § 58 ust. 12 wprowadzona została procedura postępowania Policji z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej. Wdrożenie procedur stanowi realizację jednego z działań przyjętego w grudniu 2013 r. Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 i prowadzi do doskonalenie prawa i jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej.

Procedura, opracowana przez fundację Feminoteka we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania,  poddana  została procesowi szczegółowych konsultacji z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, w tym również Policji i Prokuratury Generalnej oraz ekspertów reprezentujących sektor społeczny.

Procedury mają charakter instruktażowy w zakresie czynności podejmowanych z udziałem osób pokrzywdzonych przestępstwem na tle seksualnym. Mają one na celu poprawę jakości działań, realizowanych przez funkcjonariuszy Policji.

Procedurę można znaleźć w artykule: