Spotkanie Komendanta Głównego Policji z oławskimi policjantami

Data publikacji: 31.07.2009

30 lipca 2009 roku w Oławie odbyła się uroczystość z okazji 90-tej rocznicy powołania Policji oraz odsłonięcia tablicy poświęconej policjantom zamordowanym podczas II wojny światowej i poległym podczas służby. W uroczystości uczestniczył Komendant Główny Policji generalny inspektor Andrzej Matejuk.

Po jej zakończeniu komendant główny Policji spotkał się z policjantkami i policjantami Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Podczas spotkania pogratulował wszystkim odznaczonym i podziękował za dobrą pracę. Poprosił również o przekazanie życzeń i podziękowań dla rodzin funkcjonariuszy.

Pierwszą kwestią, którą poruszył był, jak stwierdził, najbardziej nurtujący policjantów temat, czyli sprawy finansowe. Podkreślił, że priorytetem działań Komendy Głównej Policji było zapewnienie regularnych wypłat uposażeń dla policjantów i pracowników cywilnych. I to udało się zrealizować. Kolejną ważną sprawą dla policjantów była wypłata 13 pensji oraz mundurówki. Te wypłaty również były terminowe. Wypłacone zostały też podwyżki uposażeń.

Generał Matejuk wskazał na działania oszczędnościowe podejmowane przez jednostki, dzięki którym udało się wygospodarować pieniądze, które sukcesywnie są przeznaczane na wypłaty dodatkowych świadczeń dla policjantów. W lipcu tego roku wygospodarowano i wypłacono ok.15 milionów złotych na dodatkowe świadczenia dla funkcjonariuszy. Podobną kwotę planuje się wygospodarować i przeznaczyć na ten sam cel w sierpniu i we wrześniu. Wskazał tu, że pomimo ogólnej wiedzy o niskich zarobkach wszystkich policjantów, to te stopniowe wypłaty powinny, w pierwszym rzędzie, obejmować policjantów o najtrudniejszej sytuacji finansowej.

Kolejnym tematem poruszonym przez komendanta głównego Policji była kwestia policyjnych emerytur. Komendant stwierdził, że obecnie w przepisach emerytalnych dla pracujących policjantów nic się nie zmieni. Będą mogli oni odejść na emeryturę według starych lub nowych zasad. Decyzję o wyborze zasad będą mogli podjąć w chwili przejścia na emeryturę. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powołana została komisja ds. zmian przepisów emerytalnych pod przewodnictwem ministra Adama Rapackiego. W jej skład wchodzą, m.in.: zastępca komendanta głównego Policji i przedstawiciele NSZZ policjantów. Komisja ma opracować szczegółowy projekt zmian. Jednakże wszelkie zmiany, które najprawdopodobniej zostaną wprowadzone w 2011 roku, będą dotyczyły wyłącznie nowo wstępujących w szeregi Policji.

Komendant Główny Policji odpowiedział również na pytania policjantów dotyczące nowego wzoru umundurowania służbowego. Policjantów w szczególności interesowała kwestia terminów doposażenia w nowe mundury oraz ich funkcjonalność w służbie. Komendant wyjaśnił, że w pierwszej kolejności nowe mundury dostają policjanci z drogówki oraz prewencji – dzielnicowi i służby patrolowo-interwencyjne. W kwestii funkcjonalności mundurów: „Nowe mundury były testowane przez kilkudziesięciu policjantów w całym kraju, w różnych porach roku i w różnych warunkach atmosferycznych – zdały egzamin”. Mundury wykonane są z materiałów o bardzo wysokiej jakości. Wskazał, iż nowe obuwie służbowe wykonane jest z porównywalnych materiałów, jak to używane obecnie przez polskich żołnierzy na misjach stabilizacyjnych i pokojowych, między innymi, w Afganistanie.

Komendant główny wspomniał też o sytuacji kadrowej w Policji oraz o przesunięciu terminu przyjęć nowych funkcjonariuszy. Zaznaczył, że od kilku lat ilość wakatów utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2009 roku do Policji przyjęto około 2000 funkcjonariuszy, w tym na Dolnym Śląsku 220.

Komendant podkreślił też, że w związku z przygotowaniami do Euro 2012 wszyscy nowoprzyjęci funkcjonariusze (bez względu na płeć) będą musieli, po ukończeniu kursu podstawowego, odbyć około 2-miesięczne praktyki w oddziałach prewencji (około 35 służb).

Kończąc spotkanie komendant życzył wszystkim policjantom dalszych sukcesów w służbie.