Rewolucja technologiczna w kujawsko-pomorskiej Policji

Data publikacji: 10.07.2015

Łączność między wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi oraz komendą wojewódzką w Bydgoszczy zostanie połączona w jednolity system. Wspólny system komunikacji głosowej powinien poprawić efektywność jednostek Policji w regionie.

Użytkowane w garnizonie kujawsko-pomorskim (łącznie 20 komend) technologie i związane z tym niedoskonałości ograniczają sprawną koordynację działań Policji w sytuacjach zakłócenia porządku publicznego i bezpieczeństwa. Usługi komunikacji głosowej i przesyłu danych realizowane są bowiem za pomocą środków łączności takich jak radiotelefony, telefony stacjonarne i telefony komórkowe – jako odrębne systemy komunikacyjne. Cyfrowy, dyspozytorski system komunikacji głosowej obejmie swym zasięgiem wszystkie stanowiska kierowania zlokalizowane na terenie województwa. Spowoduje on zintegrowanie w jednej platformie sprzętowej środków łączności telefonicznej i radiowej, pozwalając na komunikację użytkowników.

Nowy system telefonii

W ramach zintegrowanej platformy telekomunikacyjnej służby dyżurne wyposażone będą w dotykową konsolę operatorską z przystosowanymi funkcjami policyjnych systemów łączności.

– Dzięki projektowi efektywność działań jednostek Policji może zostać znacznie poprawiona. Szybkość przekazu informacji, lokalizacja patrolu w pobliżu miejsca zdarzenia, przekaz połączenia osoby zgłaszającej z interweniującymi policjantami dają możliwość szybszego dotarcia na miejsce i niesienia pomocy oczekującym – mówi insp. Krzysztof Zgłobicki, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Ponadto system będzie ingerował w aktualnie wdrażany nowy system telefonii IP będącej jednym z elementów systemu telekomunikacyjnego OST 112.

W ramach projektu zostanie zrealizowane:

  • • dostawa i uruchomienie 19 lokalnych platform telekomunikacyjnych;
  • • zintegrowanie 21 platform w jeden system wymiany informacji;
  • • dostawa i uruchomienie 92 szt. konsol dyspozytorskich na stanowiskach kierowania;
  • • dostawa i uruchomienie 16 szt. stacji retransmisyjnych DMR oraz 145 szt. radiotelefonów bazowych;
  • • dostawa łącznie 2871 szt. przewoźnych, noszonych i biurkowych radiotelefonów standardu DMR.

 

Źródło: www.bezpieczenstwopubliczne.pl