Czy będzie pierwsza kobieta generał w Policji?

Data publikacji: 09.07.2015

Przepisy rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów nie określają, czy spódnica przysługująca policjantowi-kobiecie mianowanej na stopień nadinspektora Policji lub generalnego inspektora Policji ma lampasy. Tuż przed Świętem Policji MSW opublikowało projekt rozporządzenia regulującego tę kwestię.

Jak napisano w uzasadnieniu, nowelizacja rozporządzenia wynika z potrzeby wprowadzenia w istniejących przepisach zmian pozwalających ujednolicić wygląd umundurowania policjanta w korpusie generałów Policji.

W nowych przepisach w przypadku mianowania na stopień nadinspektora Policji lub generalnego inspektora Policji spódnica policjantki będzie wyposażona w lampasy, które stanowią wyróżnik policjanta w korpusie generałów Policji.

W związku z planowanymi w najbliższym czasie nominacjami w Policji i koniecznością uprzedniego ujednolicenia wzoru umundurowania policjantów w korpusie generałów, rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.