Nowe przepisy w sprawie przekazywania Policji informacji

Data publikacji: 06.07.2015

18 lipca 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych.

Rozporządzenie określa:

  1. zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności,
  2. sposób przekazywania informacji na wniosek;
  3. wzór imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.