Bezpłatne szkolenie dla policjantów

Data publikacji: 03.07.2015

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza funkcjonariuszy Policji dochodzeniowo-śledczych do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Stosowanie środków probacji w polityce karnej państwa”.

Szkolenie będzie trwało 24 godziny, tj.: 3 dni szkoleniowe po 8 godzin dydaktycznych (45 min.). Zajęcia mogą odbywać się w ciągu dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku.

Szkolenie poprowadzone będzie w formie wykładów i warsztatów w 8 lokalizacjach w Polsce, tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie i Lublinie.

Udział w szkoleniu funkcjonariusza Policji ma charakter fakultatywny, a decyzja o delegowaniu policjanta na szkolenie pozostaje w gestii bezpośredniego przełożonego policjanta, właściwego w sprawach osobowych.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Ministerstwo Sprawiedliwości pod numerami telefonu:
+48 22 208 21 11 lub +48 22 208 28 56

Infolinia czynna jest w godzinach 8.00-16.00

 

Stosowanie środków probacji w polityce karnej państwa

(szkolenie realizowane w ramach projektu Upowszechnienie stosowania kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego)

 

Wykład obejmujący w szczególności:

 • wyjaśnienie celów projektu,
 • wybrane zagadnienia z zakresu diagnozy i prognozy kryminologicznej w pracy prokuratora i sędziego,
 • podmiotowa indywidualizacja kary/odpowiedzialność prokuratora i sędziego za stosowanie i wykonanie sankcji karnych,
 • praktyczne aspekty orzecznicze stosowania probacji w kontekście dyrektywy prewencji indywidualnej,
 • kierunki polityki karnej państwa – wspólna odpowiedzialność za efekt społeczny jej realizacji,
 • aspekty ekonomiczne przestępczości i stosowania sankcji karnych, skutki nieefektywnego orzecznictwa krajowego
 • praktyczne aspekty współpracy pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami zawodów: prokurator – sędzia – kurator – Służba Więzienna, ograniczenia i spektrum współpracy, wiedza na temat wzajemnych kompetencji, przełamanie stereotypów w zakresie odrębnego działania i podporządkowania na rzecz budowania lepszej jakości i jednolitości polityki karnej we wszystkich etapach postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze / jurysdykcyjne / wykonawcze).

Warsztaty z zakresu prognozy kryminologicznej i diagnostyki przedsądowej w praktyce sędziowskiej i prokuratorskiej:

 • słabe i mocne strony polskiego systemu diagnostyki przedsądowej i prognozowania kryminologicznego,
 • znaczenie diagnostyki i prognozowania kryminologicznego dla właściwego doboru sankcji probacyjnych,
 • budowanie diagnozy kryminologicznej w postępowaniu przygotowawczym, jurysdykcyjnym i wykonawczym,
 • identyfikacja indywidualnych czynników ryzyka recydywy jako warunek podmiotowej indywidualizacji kary,
 • planowanie i realizacja interwencji zorientowanych na indywidualne czynniki ryzyka
 • stosowanie narzędzi prognostyczno-diagnostycznych w praktyce wymiaru, sprawiedliwości w wybranych krajach w kontekście realiów polskiej procedury karnej
 • refleksja nad efektywnością karania/odpowiedzialnością sędziego i prokuratora za efektywne stosowanie sankcji probacyjnych.

 

Zarejestruj się!

 

***

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i sposobu naboru słuchaczy zamieszczone są na stronie internetowej www.szkoleniams.pl.