Protest związkowców w przeddzień Święta Policji

Data publikacji: 30.06.2015

23 lipca 2015 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów postanowił przeprowadzić pikietę manifestacyjną.

W uzasadnieniu decyzji nr 1/2015 Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego NSZZP napisano, że przyczyną przeprowadzenia pikiety jest brak do chwili obecnej gwarancji rządowych w zakresie wprowadzenia podwyżki płac funkcjonariuszy służb mundurowych zapowiedzianej w 2011 roku.

- Od roku 2010 place policjantów i innych funkcjonariuszy, oraz pracowników służb mundurowych nie są waloryzowane, a brak jest też informacji, czy waloryzacja taka nastąpi w roku 2016. Do dnia dzisiejszego złożony w MSW przez funkcjonariuszy mundurowych projekt nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2016-2019, przewidującej istotny wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników, nie uzyskał akceptacji strony rządowej – napisano w decyzji.

Zdaniem związkowców brak pozytywnego stanowiska rządu w kluczowych kwestiach powoduje narastanie goryczy i niezadowolenia wśród funkcjonariuszy. W opinii szeregowych funkcjonariuszy, jak i reprezentujących ich związków zawodowych, służbom mundurowym wciąż coś się odbiera i ogranicza się ich uprawnienia (zmiany w ustawie emerytalnej, zmiany ustawowe w zakresie zwolnień lekarskich, niekorzystne rozwiązania w zakresie naliczeń równoważnika w zamian za umundurowanie).

Zdaniem związkowców prowadzi to do zachwiania etosu funkcjonariuszy publicznych i obniża w poważny sposób ich autorytet w społeczeństwie, niezbędny do prawidłowej realizacji zadań.
 

Czytaj także: 6 lipca spotkanie szefowej MSW ze związkowcami służb mundurowych