Laureaci konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Data publikacji: 29.06.2015

Kapituła konkursu składająca się z pracowników „Niebieskiej Linii”, przedstawiciela Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz zwycięzców ostatnich trzech edycji konkursu wyłoniła pięciu laureatów.

Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń była merytoryczna ocena działań policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikająca z analizy uzasadnień do 149 zgłoszeń nadesłanych z całej Polski. Rozpatrywanych było 112 kandydatur.

Laureatami konkursu „Policjant, który mi pomógł” 2015 zostali (kolejność alfabetyczna):

  • mł. asp. Arkadiusz Bober z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie,
  • sierż. Grzegorz Gwiżdż z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej
  • asp. sztab. Aldona Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie,
  • sierż. sztab. Tomasz Szepietowski z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach,
  • sierż. Ewa Urbańczyk z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Wręczenie nagród wyróżnionym odbędzie się 25 lipca w Warszawie podczas obchodów Święta Policji. Zgodnie z tradycją konkursu zwycięzcy zostaną uhonorowani specjalnymi statuetkami, nagrody finansowe oraz dyplomy dla laureatów przyznane zostaną przez Komendanta Głównego Policji.

 

***

Konkursowi organizowanemu przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ patronuje Komendant Główny Policji oraz Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.