Autor programu PaT wyróżniony za wspieranie praw dziecka

Data publikacji: 25.06.2015

Insp. Grzegorz Jach otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Wręczył ją Rzecznik Praw Dziecka.

- W dzisiejszych czasach trudno być autorytetem dla młodych ludzi, insp. Grzegorzowi Jachowi to się udało. Kapituła przyznająca odznaczenie doceniła fakt, że PaT uczy odpowiedzialności za siebie i za innych oraz tego, że każdy ma równe prawa i należy mu się szacunek – powiedział Marek Michalak.

Wręczenie odznaki insp. Grzegorzowi Jachowi oraz spotkanie społeczności PaT z Rzecznikiem Praw Dziecka odbyło się 24 czerwca, przy pomniku Janusza Korczaka w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli m.in. minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, wiceminister edukacji narodowej Urszula Augustyn, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka Henryka Krzywonos oraz przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Batia Gilad.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. To wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal. Na stronie licowej widnieje portret Janusza Korczaka oraz hasło INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (Obrońcy Godności Dzieci). Na rewersie medalu umieszczono napis: Rzecznik Praw Dziecka oraz wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu. Medal został ustanowiony przez Prezydenta RP w 2013 r. na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.

***

27 maja 2014 r. pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi insp. Grzegorz Jach został społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka.