Sternicy "po spożyciu" będą karani grzywną

Data publikacji: 25.06.2015

Sterującym statkami, pontonami, kajakami czy rowerami wodnymi, którzy wypiją nawet niewielką ilość alkoholu, będą groziły grzywny. 25 czerwca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, grzywna groziła osobom prowadzącym statek "w stanie nietrzeźwości", czyli gdy zawartość alkoholu w ich organizmie przekracza 0,5 promila. Teraz grzywny będą wymierzane również sternikom "po użyciu alkoholu", czyli gdy jego zawartość w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila.

Ustawa dotyczy zastąpienia używanego w treści ustawy określenia "w stanie nietrzeźwości" na określenie "po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka" co stanowi zaostrzenie przepisów i umożliwi organom ścigania nakładanie kar na osoby stanowiące zagrożenie dla siebie i innych korzystających z obszarów wodnych.