Nowy wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie ENA

Data publikacji: 25.06.2015

1 lipca 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.