Nowy wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

Data publikacji: 25.06.2015

1 lipca 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym.