Odznaczeni Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Data publikacji: 24.06.2015

Policjanci i pracownicy Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, którzy wykazywali się zaangażowaniem i profesjonalizmem w działaniu w czasie przygotowań i realizacji Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego zostali odznaczeni Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

- Swoją codzienną postawą zarówno w służbie, jak i poza nią, dajecie wyraz nie tylko przestrzegania zasad moralnych i etycznych, ale także świadectwo przywiązania do wiary oraz tradycji religijnych i patriotycznych - podkreślano podczas uroczystości, która odbyła się 23 czerwca br. w Komendzie Stołecznej Policji. Uczestniczyli w niej m.in. komendant główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, komendant stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki, komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek  oraz naczelny kapelan Policji ks. Jan Kot.

***

Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki został ustanowiony przez biskupa polowego Wojska Polskiego na mocy dekretu z dnia 5 października 2011 roku. Na awersie medalu umieszczony jest portret bł. ks. Jerzego Popiełuszki z okresu, kiedy pełnił służbę wojskową w Bartoszycach w latach 1966-1968 r., jako alumn-żołnierz. Na rewersie znajdują się logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, krzyż, stuła z sentencją Bóg – Honor – Ojczyzna, postać Matki Boskiej Częstochowskiej oraz słowa „Zło dobrem zwyciężaj”.  Medal przyznawany jest przez biskupa polowego Wojska Polskiego osobom duchownym i świeckim, które „na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.