Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie strzeleckie w Chorwacji

Zamieszczony Data publikacji 24.06.2015
Polscy policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku zakończyli miesięczne szkolenie strzeleckie w chorwackiej akademii policji.

Szkolenie w Zagrzebiu obejmowało nie tylko doskonalenie umiejętności strzeleckich, ale także aspekty typowo dydaktyczne. Na zakończenie kursu każdy uczestnik musiał zaplanować i przeprowadzić z policjantami chorwackimi zajęcia z doskonalenia strzeleckiego. W pierwszej części były to zajęcia teoretyczne, następnie trening bezstrzałowy i strzelanie z ostrej amunicji.

Szkolenie w chorwackiej akademii policji dla polskich policjantów było doskonałą okazją do zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, a także wymiany doświadczeń z chorwackimi kolegami w zakresie codziennego pełnienia policyjnej służby. Nie jest to jedyna płaszczyzna współpracy policjantów z Polski i Chorwacji. Od kilku lat, w najbardziej uczęszczanych przez Polaków kurortach chorwackich, służbę w okresie letnim pełnią polscy policjanci, którzy służą pomocą swoim rodakom w sytuacjach wymagających interwencji chorwackiej Policji.

Wizyta przedstawicieli słupskiej szkoły Policji w Chorwacji to efekt podpisanej przez komendantów placówek w Zagrzebiu i Słupsku umowy o współpracy.

 
powrót
drukuj