Orzeczenia sądów dostępne online

Data publikacji: 24.06.2015

Bezpłatny portal internetowy www.orzeczenia.ms.gov.pl zawiera już 106 176 orzeczeń sądowych. Codziennie odwiedza go 28 tysięcy osób. Od 1 stycznia 2013 r. zajrzało do niego 29 970 025 osób.

Portal działa już we wszystkich sądach apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych apelacji białostockiej, warszawskiej i wrocławskiej. Do końca września 2015 r. będzie funkcjonował w pozostałych sądach.

Za pośrednictwem portalu każdy zainteresowany, bez potrzeby rejestracji może uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa polskich sądów powszechnych (z wyjątkiem m.in. spraw dotyczących rozwodów, separacji, czy ubezwłasnowolnienia).

Publikacja orzeczeń następuje zgodnie z zarządzeniem danego prezesa sądu. Każde orzeczenie publikowane jest wraz z uzasadnieniem, jeżeli zostało ono sporządzone. Wszystkie orzeczenia są uprzednio zanonimizowane tzn. nie znajdują się w nich żadne dane osobowe pozwalające na identyfikację osoby, której mogą dotyczyć.

Portal pozwala na wyszukanie orzeczenia według dwóch kryteriów: słowa kluczowego lub sygnatury akt. Korzystając z opcji wyszukiwania zaawansowanego użytkownik może skorzystać z dodatkowych opcji.

Publikacja orzeczeń sądowych w internecie pozwala m.in. na ujednolicenie linii orzeczniczej, podnoszenie świadomości prawnej obywateli, kształtowanie kultury prawnej oraz stabilizację porządku prawnego.

Źródło: ms.gov.pl