10-lecie KMP Bydgoszcz

Data publikacji: 23.07.2009

23 lipca br. w południe na Starym Rynku w Bydgoszczy rozpoczęły się uroczyste obchody 10-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Z tej okazji nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Do uroczystego wbicia gwoździ honorowych w drzewce sztandaru oraz dokonania wpisu w księdze pamiątkowej zostali poproszeni przedstawiciele organów państwowych i samorządowych oraz zaproszeni goście. Sztandar poświęcił ksiądz biskup Jan Tyrawa. Z rąk wojewody kujawsko-pomorski Pana Rafała Bruskiego sztandar odebrał Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mł. insp. Marek Echaust.

W styczniu 2009 r. zawiązał się Honorowy Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. W jego skład weszli Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Konstanty Dombrowicz, Starosta Bydgoski Pan Kazimierz Krasowski, Przewodniczący Rady Miasta Pani Dorota Jakuta, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Buś oraz jego ekscelencja biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Podczas uroczystości odbyło się także wręczenie medali, odznaczeń resortowych oraz nominacji na stopień służbowy.

Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymali:
- mł. insp. Marek Echaust - Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy
- kom. Sławomir Szymański - naczelnik Wydziału Prewencji KMP
- asp. szt. Mariusz Maziarczyk - kierownik referatu Wydziału Kryminalnego KMP

Medal Starosty Bydgoskiego za Zasługi dla Powiatu otrzymali:
- asp. szt. Roman Polatowski - kierownik Posterunku Policji w Osielsku
- asp. szt. Krzysztof Sosiński - dyżurny Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim

Po części oficjalnej policjanci zaprosili na festyn pn. "Policja i Przyjaciele". Podczas wspólnej zabawy funkcjonariusze nie tylko Policji, ale i wielu innych służb zaprezentowali między innymi sprzęt specjalistyczny. Swoje umiejętności pokazały także psy patrolowo-tropiące. Zorganizowany został także punkt poboru krwi. W tym szczególnym dniu każdy kto oddał krew w prezencie otrzymał "Polfinka" maskotkę kujawsko-pomorskiej Policji. Dzieci, które przybyły na rynek uczestniczyły w konkursach i wielu zabawach.

Konkurs na hasło dotyczące bezpieczeństwa wygrała 11-letnia Oliwia. Zwycięskie hasło brzmi: "W lecie czy w zimie, choćbyś był w biedzie, bydgoska Policja cię nie zawiedzie".