Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Nowy wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego

Zamieszczony Data publikacji 22.06.2015
1 lipca 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym.

Treść rozporządzenia (Dz.U. poz. 835) została dostosowana do przepisów znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego, które wejdą w życie 1 lipca br. Do treści wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym dodano zapis o prawie zatrzymanego do niezwłocznego kontaktu i bezpośredniej rozmowy nie tylko z adwokatem ale także z radcą prawnym. Opisana zmiana jest wynikiem zrównania praw i obowiązków wymienionych zawodów prawniczych w postępowaniu karnym. Dodano także zapis, który zobowiązuje Policję do poinformowania o fakcie zatrzymania organu prowadzącego przeciwko oskarżonemu postępowanie w innej sprawie. W pozostałym zakresie wzór pouczenia jest niemal identyczny z obecnie obowiązującym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym (Dz.U. poz. 737).

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj