Policjanci z Łodzi będą szkolić kolegów z Ukrainy

Data publikacji: 22.07.2009

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej dla krajów pretendujących do Unii Europejskiej. Taki wniosek złożono w marcu 2009 r. w Departamencie Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Polska i Ukraina od wielu lat współpracuje ze sobą i wspólnie przygotowały projekt wzmocnienia potencjału ukraińskiej Milicji w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz przeciwdziałania przestępczości poprzez wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Wniosek opracowano w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi we współpracy z wydziałami roboczymi m.in. kryminalnym, z Wydziałem Prewencji, Wydziałem do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz z antyterrorystami, Sztabem Policji i Odziałem Prewencji Policji w Łodzi. Wniosek został zaakceptowany i przyznano na jego realizację kwotę opiewającą na blisko 50.000 zł. W ramach realizacji projektu zaplanowano dwa etapy.

I etap szkolenia tzn. prewencyjny w zakresie zarządzania kryzysowego, który odbędzie się we wrześniu 2009 r. Wtedy do Polski przyjedzie na 4 dni dziesięciu przedstawicieli Milicji Ukraińskiej z Obwodu Chmielnickiego. Goście będą uczestniczyć w 30-godzinnych wykładach, ćwiczeniach, pokazach multimedialnych oraz brać udział w dyskusjach. Uczestnicy będą też mieli okazję obejrzeć stanowiska kierowania w łódzkich komendach oraz Ruchome Stanowisko Dowodzenia wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych oraz imprezach masowych.

II etap tzn. kryminalny planowany jest w październiku tego roku na terenie Ukrainy, gdzie podczas 4 dniowego spotkania piętnastu policjantów ukraińskich będzie szkolona przez łódzkich policjantów w tematyce przeciwdziałania przestępczości internetowej oraz kształtowaniu umiejętności wykrywania najpoważniejszych przestępstw kryminalnych przy wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi analizy kryminalnej.