Podwyżki dodatków i nagrody motywacyjne

Data publikacji: 11.06.2015

10 czerwca br. Komendant Główny Policji zawarł porozumienie z Zarządem Głównym NSZZP w sprawie podziału środków z niepełnego zatrudnienia funkcjonariuszy.

Strony uzgodniły, że:

  1. do 30 czerwca br. Komendant Główny Policji skieruje ze środków z tytułu niepełnego zatrudnienia kwotę 30 mln zł z przeznaczeniem na okresowy wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych.
  2. do 30 czerwca br. Komendant Główny Policji skieruje ze środków z tytułu niepełnego zatrudnienia po 200 zł na funkcjonariusza pełniącego na dzień 1 czerwca 2015 r. służbę w oddziałach prewencji i samodzielnych pododdziałach prewencji (ok. 1,3 mln zł) z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne. Szczegółowy podział środków przeznaczony na okresowy wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych oraz nagród motywacyjnych nastąpi w formie pisemnej w uzgodnieniu z właściwymi zarządami wojewódzkimi i szkolnymi NSZZP.

O rozdysponowaniu pozostałych środków strony zdecydują wspólnie w toku dalszych negocjacji w drugim półroczu 2015 r. (nie później niż w październiku).

 

Źródło: nszzp.pl