Oddaj krew i pomóż naszemu koledze

Data publikacji: 22.07.2009

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc dla naszego kolegi Dariusza Murzy policjanta Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Darek ma 37 lat, od 17 lat służy w Policji. Jest ojcem dwójki dzieci w wieku 7 i 11 lat. Ma przed sobą szereg planów i marzeń związanych z życiem rodzinnym i zawodowym. Teraz życie postawiło przed nim kolejne trudne zadanie - wygrać z chorobą. W codziennej służbie policyjnej Darek radzi sobie doskonale. Teraz potrzebuje pomocy, także Twojej. Oddając krew wspomożesz Go w walce.

Darek ma 37 lat, od 17 lat służy w Policji. Jest ojcem dwójki dzieci w wieku 7 i 11 lat. Od kilku dni przebywa na Oddziale Hematologii Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Banacha 1. Zapadł nagle na chorobę, do której leczenia niezbędna jest krew i płytki krwi. Grupa krwi nie ma znaczenia.

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc proszeni są o oddanie krwi, w najbliższej stacji krwiodawstwa.

W przypadku oddania krwi prosimy o pobranie zaświadczenia z dopiskiem:

"Dla Dariusza Murzy - Katedra i Klinika Hematologii,
Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie ul. Banacha 1."

Otrzymane zaświadczenia uprzejmie proszę przesłać faksem do Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy na niżej podane numery: po linii służbowej: 7325 205, po linii miejskiej 0 89 625 02 05

Bardzo dziękujemy za oddaną krew i pomoc naszemu koledze.