Walka o tytuł Policjanta Ruchu Drogowego 2015

Data publikacji: 09.06.2015

W dniach 8-11 czerwca br. odbywa się 28. edycja ogólnopolskiego konkursu "Policjant Ruchu Drogowego". Zawodnicy mają do pokonania wiele konkurencji sprawdzających ich wiedzę i umiejętności. Gospodarzem konkursu jest po raz pierwszy Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Finał konkursu obejmuje poniższe konkurencje:

  1. test ze znajomości wybranych przepisów: prawa o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych, a także ze znajomości zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków;
  2. strzelanie z broni służbowej;
  3. kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu;
  4. jazda sprawnościowa motocyklem służbowym;
  5. jazda sprawnościowa samochodem osobowym po wyznaczonym torze;
  6. sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy ofiarom  wypadków komunikacyjnych.

Głównym celem konkursu jest doskonalenie umiejętności i sprawności oraz sprawdzenie wiedzy policjantów ruchu drogowego oraz przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa, pracy policjantów ruchu drogowego oraz kształtowanie wizerunku Policji. Ponadto rywalizacja ma wyłonić najbardziej wszechstronnego funkcjonariusza ruchu drogowego oraz najlepszą reprezentację (drużynę) policjantów ruchu drogowego.

Organizatorem przedsięwzięcia jest zespół, w którego skład wchodzą zastępca dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, zastępca komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, kierownik Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz przedstawiciele Biura Prewencji  i Ruchu Drogowego KGP.

fot. Andzrej Chyliński