ECRI: rozszerzyć zadania wydziału ds. walki z cyberprzestępczością w KGP

Data publikacji: 09.06.2015

W najnowszym raporcie Europejskiej Komisji przeciw Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) m.in. rekomendacje dotyczące rozszerzenia zadań wydziału ds. walki z cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji.

ECRI zaleca polskim władzom m.in. wzmocnienie przepisów, w tym w Kodeksie karnym, zakazujących dyskryminacji i przemocy na tle rasowym, ale także dodanie wyraźnego zakazu podżegania przeciwko osobom homoseksualnym i transseksualnym.

Według zaleceń Polska powinna w końcu ratyfikować protokół 12. do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także ulepszyć system zbierania danych na temat przypadków mowy nienawiści i przemocy na tle rasowym oraz rozszerzyć zadania wydziału ds. walki z cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji o monitorowanie w sieci działań zmierzających do podżegania do nienawiści. Polskie władze powinny też przyjąć nową strategię polityki integracyjnej wobec obcokrajowców, a w szczególności zmienić zasady dotyczące uchodźców.

Opublikowany dziś przez Radę Europy dokument jest piątym dotyczącym Polski. Odnotowano w nim postępy poczynione od czasu publikacji poprzedniego raportu, wskazano problemy, jakie pozostają do rozwiązania, oraz zawarto zalecenia na kolejne pięć lat.

***

Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji, ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) jest niezależnym organem monitoringowym Rady Europy do spraw zwalczania rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji. 

Do kompetencji ECRI należy dokonywanie przeglądu ustawodawstwa państw członkowskich, ich polityki i środków przedsięwziętych na rzecz zwalczania rasizmu, a także ocena ich efektywności. ECRI proponuje także nowe inicjatywy i działania na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Opracowuje też tzw. zalecenia w sprawie polityki ogólnej.

Komisja monitoruje sytuację osób i grup podatnych na przemoc i nietolerancję. Śledzi polityki społeczne państw, w tym polityki w zakresie zatrudnienia i mieszkalnictwa wobec osób dyskryminowanych. Śledzi także dyskusje medialne i publiczne.

Pliki do pobrania