O misjach i operacjach pokojowych

Data publikacji: 08.06.2015

Na początku czerwca w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie nt. procedur naboru do misji i operacji pokojowych pod auspicjami Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Szkolenie miało na celu przybliżenie kwestii dotyczącej postępowań sprawdzających do udziału w misjach i operacji pokojowych, charakterystyki rozmów kwalifikacyjnych oraz, w znacznej mierze, przeprowadzenie warsztatów praktycznych dotyczących poprawnego wypełniania aplikacji misyjnych.

Szkolenie prowadzili przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, policji estońskiej, straży granicznej w Tallinie oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Organizatorem szkolenia adresowanego dla funkcjonariuszy, którzy są w rezerwie kadrowej na rzecz polskich kontyngentów policyjnych był Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.