O międzynarodowej wymianie informacji

Data publikacji: 03.06.2015

W dniach 1-3 czerwca br. odbyła się szósta konferencja organizowana przez Komendę Główną Policji w ramach projektu „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”.

Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom problematyki związanej z wykorzystywaniem przez polską Policję dostępnych kanałów wymiany informacji do prowadzenia poszukiwań osób i przedmiotów na całym świecie; także produktów i usług.

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP specjalizujący się w tematyce dotyczącej strefy Schengen, SIS II, Interpolu i Europolu.

W konferencji uczestniczyli m.in.: odpowiedzialny za pion kryminalny pierwszy zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, zastępcy komendantów wojewódzkich, naczelnicy wydziałów kryminalnych,  kierownictwo CBŚP, a także przedstawiciele szkół Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Kolejna konferencja odbędzie się w dniach 8-10 lipca br. w Toruniu. Tematem będzie system szkoleń z zakresu SIS, struktura szkoleń, programy, pożądane zmiany, baza trenerów, ewaluacja szkoleń oraz ewentualne trudności przy ich realizacji, a także możliwości finansowania szkoleń ze środków zewnętrznych.