Informacyjny Serwis Policyjny

Wystąpienie RPO w sprawie ochrony eksmitowanych lokatorów

Zamieszczony Data publikacji 03.06.2015
Rzecznik praw obywatelskich ponownie zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych w sprawie eksmisji "na bruk" z mieszkań pozostających w dyspozycji resortu.

W czerwcu 2014 r. rzecznik praw obywatelskich uzyskał informację, że w MSW pracuje zespół roboczy ds. analizy resortowych przepisów mieszkaniowych dotyczących opróżniania i eksmisji osób nieuprawnionych z lokali mieszkalnych, będących w zarządzie, administracji i dyspozycji poszczególnych służb mundurowych, podległych lub nadzorowanych przez MSW. Jednak rzecznik nie otrzymał jeszcze informacji, jak przebiegają prace nad zmianą przepisów i dostosowaniem ich do obowiązującej ochrony przed eksmisją „na bruk".

Prof. Irena Lipowicz zwróciła uwagę, że ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. póz. 1619) nie zapewnia nawet minimalnej ochrony przed bezdomnością, bo organ administracyjny ma wręcz obowiązek eksmitować nawet osoby niepełnosprawne, nieletnie, w podeszłym wieku i w ciąży, bez zapewnienia jakiegokolwiek schronienia.

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj