Prace nad nową ustawą

Data publikacji: 01.06.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji.

Zadaniem zespołu, w którego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz właściwi merytorycznie przedstawiciele Policji wyznaczeni przez Komendanta Głównego Policji, w tym w szczególności Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Biura Służby Kryminalnej będzie:

  1. dokonanie przeglądu i oceny przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) pod względem ich funkcjonowania oraz legislacyjno-prawnym,
  2. zestawienie wniosków legislacyjnych kierowanych przez instytucje zewnętrzne w zakresie konieczności zmian przepisów ustawy o Policji,
  3. opracowanie projektu założeń projektu ustawy o Policji oraz testu regulacyjnego.

 

Zarządzenie weszło w życie 30 maja 2015 r.