Dodatkowe pieniądze na zaległe świadczenia dla policjantów

Data publikacji: 17.07.2009

Dzisiaj na konta komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych wpłynęły dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na uregulowanie zaległych świadczeń (równoważników) dla funkcjonariuszy Policji. Przekazana kwota to ponad 15 mln złotych. Stanowi ona 32% ogółu zobowiązań z tego tytułu wg. stanu na 31 maja br.

Komendanci niezwłocznie wydadzą stosowne polecenia skutkujące wypłatą zaległych należności.