Kryminalni z Niemiec z wizytą w KGP

Data publikacji: 21.05.2015

21 maja br. pierwszy zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler spotkał się z delegacją ekspertów Federalnego Urzędu Kryminalnego Republiki Federalnej Niemiec (BKA). Delegacji przewodniczy Holger Münch, prezydent BKA.

Jest to pierwsza wizyta Holgera Müncha jako prezydenta Federalnego Urzędu Kryminalnego w Komendzie Głównej Policji. Celem spotkania jest przedstawienie struktury i zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej, a także zacieśnianie współpracy ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania cyberprzestępczości.

Gościom towarzyszą akredytowani przy ambasadzie RFN oficerowie łącznikowi BKA. W spotkaniu ze strony polskiej Policji uczestniczą: przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Służby Kryminalnej KGP.

 

***

Federalny Urząd Kryminalny (Bundeskriminalamt) - urząd informacyjny działający przy niemieckim ministerstwie spraw wewnętrznych. Jest odpowiedzialny za współpracę między policją federalną a policjami krajów związkowych w zakresie zwalczania przestępczości. Urząd dysponuje placówkami w Wiesbaden (siedziba główna), Berlinie, Bonn i Meckenheim

 

fot. Marek Krupa