Policja polska – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Data publikacji: 21.05.2015

20 maja br. w Gdańsku odbyło się sympozjum naukowo-pastoralne „Policja polska – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Wydarzenie zainspirowane zostało 25-leciem poświęcenia kaplicy policyjnej znajdującej się tuż przy jednostce.

Sympozjum otworzył nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Odczytano także list biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. Uroczysta zbiórka otwierająca sympozjum był okazją do wyróżnienia kapelanów angażujących się w pracę duszpasterską w garnizonie pomorskim.

Kapelan wojewódzki Policji w Gdańsku ks. prałat dr Bogusław Głodowski otrzymał Medal „Milito pro Christo” („Walczę dla Chrystusa”). To polskie odznaczenie kościelne Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ustanowione w 2001 roku przez ówczesnego biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia, który osobiście wręczył medal. Ks. Bogusław Głodowski został odznaczony także Złotym Medalem za Zasługi dla Policji nadanym przez ministra spraw wewnętrznych m.in. za prowadzenie pracy duszpasterskiej w środowisku policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin w garnizonie pomorskim. Ponadto 14 kapelanów odebrało podziękowania z rąk komendanta głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.

Tematyka wykładów dotyczyła ustawy o Policji Państwowej z 1919 oraz 1990 roku, zbrodni katyńskiej, duszpasterstwa Policji  i historii kaplicy policyjnej w koszarach Ordynariatu Polowego Wojska i parafii w Gdańsku.

Podczas spotkania uczczono także inne rocznicowe wydarzenia tj. 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, 25-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, 25-lecie powstania Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku na Złotej Karczmie oraz 25-lecie duszpasterstwa Policji w Polsce.

Honorowy patronat nad sympozjum objęli metropolita gdański oraz komendant wojewódzki Policji w Gdańsku.
 

Źródło: KWP w Gdańsku