Eksperci przeszkolili kadrę kierowniczą policji armeńskiej

Data publikacji: 18.05.2015

W ramach programu współpracy policyjnej koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w dniach 11-15 maja br. w Armenii odbyło się szkolenie dla przedstawicieli policji armeńskiej.

Szkolenie miało na celu zapoznanie przedstawicieli średniego szczebla zarządzania policji armeńskiej z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania strategicznego (zgodnie z Action Plan of cooperation with Republic of Armenia, punkt 1.1 Training on strategic management in Yerevan). Eksperci poprowadzili szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym m.in. przedstawili zagadnienia dotyczące struktury polskiej Policji, procesu doboru do Policji, systemu szkolenia, komunikacji budowania zespołów oraz motywowania pracowników.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie współpracy policyjnej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej między państwami Unii Europejskiej a państwami Partnerstwa Wschodniego, a także między państwami Partnerstwa Wschodniego.

Szkolenie poprowadzili eksperci Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich Gabinetu Komendanta Głównego: Policji:

  • mł. insp. Katarzyna Salachna-Konstanciuk – zastępca naczelnika wydziału,
  • mł. insp. Robert Opozda – radca,
  • Beata Buczek – starszy specjalista.