Wizyta ekspercka w PCCC Ventimiglia

Data publikacji: 15.05.2015

W ramach realizacji dodatkowych działań w projekcie „Wykorzystanie istniejących systemów informacyjnych w celu zwiększenia skuteczności transgranicznej wymiany informacji i zapobiegania przestępczości”, w dniach 11-13 maja br. ośmioosobowa grupa funkcjonariuszy z Polski, Czech i Słowacji uczestniczyła w wizycie eksperckiej do Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej (PCCC) Ventimiglia na granicy francusko-włoskiej.

Celem wizyty było poznanie specyfiki zadań realizowanych przez PCCC Ventimiglia, gdzie w systemie całodobowym 24/7 współpracują ze sobą służby policyjne, żandarmeria oraz służby celne Włoch i Francji.

Wspólna placówka w Ventimiglia zajmuje się przede wszystkim realizacją trzech podstawowych zadań, którymi są:

  •     wymiana informacji,
  •     zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
  •     readmisja – odsyłanie nielegalnych emigrantów.

Centrum w Ventimiglia kierują koordynatorzy: ze strony francuskiej Jean Gazan i Umberto d’Auria ze strony włoskiej.

Jednym z punktów wizyty była obserwacja wspólnych działań prowadzonych przez policję włoską i francuską oraz służby celne tych krajów na autostradzie A8 oraz na stacji kolei podmiejskiej Menton Gravan. Przebiega tam jeden z głównych szlaków, którym nielegalni imigranci z Afryki (głównie z obszaru Erytrei) próbują dostać się koleją do Francji, a następnie dalej w głąb Unii Europejskiej.

Projekt „Wykorzystanie istniejących systemów informacyjnych w celu zwiększenia skuteczności transgranicznej wymiany informacji i zapobiegania przestępczości” współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości (ISEC). Liderem projektu jest  Szkoła Policji w Katowicach, a partnerami Wyższa i Średnia Szkoła Policji z Holešova (Republika Czeska) oraz Średnia Zawodowa Szkoła Policyjna w Pezinku (Republika Słowacka).

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach