O prywatyzacji zadań policyjnych

Data publikacji: 15.05.2015

13 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa "Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa". Honorowy patronat nad konferencją objęli: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Konferencja dotyczyła problematyki prywatyzacji w zakresie ochrony osób i mienia, usług detektywistycznych oraz przejawów prywatyzacji zadań policyjnych przybierających postać indywidualnych uprawnień obywatelskich w zakresie samoobrony (obrona konieczna) i samoochrony (prawo do posiadania broni palnej). Jednym z wątków poruszanych w trakcie konferencji był także udział społeczności lokalnych w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz problem prawnych aspektów monitorowania przestrzeni publicznej w celach prewencyjnych.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, sądów powszechnych, policji, straży przyrodniczych i komunikacyjnych, wojska oraz podmiotów gospodarczych oferujących usługi detektywistyczne oraz ochrony osób i mienia.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu Nowa jakość edukacji ­Bezpieczeństwo Wewnętrzne finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.