Wy pytacie, my odpowiadamy

Data publikacji: 12.05.2015

Nasz czytelnik zwrócił się z pytaniem, na jakiej zasadzie odbywają się potrącenia za zwolnienia lekarskie i czy dni ustawowo wolne od pracy też podlegają potrąceniom. Dziś rozwiewamy wątpliwości.

Mam pytanie związane z potrąceniami za zwolnienia lekarskie. Byłem na zwolnieniu lekarskim w okresie 1-7 maja. Z tego co wiem, będę miał potraconą pensję za 7 dni, mimo że 1,2 i 3 maja są ustawowo wolne od pracy.

Nadmieniam, że w maju wypracuję zgodnie z grafikiem 156 godzin, czyli o cztery godziny mniej niż powinno się wypracować. Z informacji, jaką uzyskałem w biurze finansów, potracenie będzie obejmowało 7 dni roboczych.

Bardzo prosiłbym o odpowiedź, na jakiej zasadzie odbywają się potrącenia za zwolnienia lekarskie i czy dni ustawowo wolne od pracy też podlegają potrąceniom.

 

ODPOWIEDŹ

Sposób naliczania uposażenia za zwolnienie lekarskie reguluje art. 121f ust 1 ustawy o Policji (Dz. U. z 2015 poz. 355 t.j ), zgodnie z którym podstawę uposażenia za zwolnienie lekarskie stanowi uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub ich wysokość.

Natomiast sposób obliczania uregulowany został w ust. 2 tego przepisu, gdzie wprowadzono generalna zasadę, że za każdy dzień zwolnienia lekarskiego wypłaca się 80% z 1/30 miesięcznego uposażenia. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że okres zwolnienia lekarskiego, za który przysługuje niższe uposażenie, obejmuje zarówno dni robocze, jaki i dni wolne od służby (w tym przypadku jest 1, 2, 3 maja).

Wysokość stawki dziennej uposażenia wynosi zawsze 1/30 miesięcznego uposażenia niezależnie od faktycznej liczby dni w miesiącu czy też liczby przepracowanych godzin. W art. 121b ust 5 i 6 ww. ustawy przewidziano wyjątki od zasady wypłaty 80% z 1/30 miesięcznego uposażenia za każdy dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim m.in. wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby czy choroby pozostającej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby.