O bezpłatnej pomocy i informacji prawnej

Data publikacji: 11.05.2015

W najnowszym wydaniu „Na wokandzie" o szczegółach ogólnopolskiego, kompleksowego systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego, a także informacji i edukacji prawnej. Zapraszamy do lektury!

Uwadze polecamy również dwa artykuły, dotyczące sytuacji małoletniego w postępowaniu opiekuńczym. Warto przyjrzeć się problematyce dobra dziecka w sytuacji poważnej dysfunkcji rodziny bądź rozwodu rodziców – dobra rozumianego również jako pozostawanie małoletniego w pieczy jego rodziców, którzy stanowią, co do zasady, najlepsze środowisko dla jego rozwoju. Tę trudną kwestię analizują w „Na wokandzie" doświadczeni praktycy – psychologowie oraz kurator sądowy.

Dodatkowo - informacje o inicjatywach Ministerstwa Sprawiedliwości, przegląd orzecznictwa Trybunału w Strasburgu, porady dla młodych adeptów sztuki prawniczej oraz felietony autorów uznanych w środowisku.

Elektroniczne wydanie kwartalnika: www.nawokandzie.ms.gov.pl
 

Źródło: ms.gov.pl