Nowe akty prawne Komendanta Głównego Policji (maj 2015 r.)

Data publikacji: 29.05.2015

W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji ukazały się nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji.