16. konferencja Europolu

Data publikacji: 05.05.2015

W dniach 5-6 maja w Warszawie odbywa się konferencja Europolu dotycząca ochrony świadków. W tym roku współorganizatorem przedsięwzięcia jest Centralne Biuro Śledcze Policji.

Konferencję otworzył Christian Bauer, koordynator w Europolu projektu ochrony świadków, który powiedział, że cieszy się, że konferencja została zorganizowana w Polsce i zaproszenie do udziału przyjął prezydent Lech Wałęsa. Podkreślił zasługi prezydenta i powiedział, że możność uczestniczenia w tym spotkaniu to dla wszystkich wielkie wyróżnienie. Dodał, że rzadko się zdarza taka sytuacja jak w Polsce, aby szefem służby ochrony świadka była kobieta.

Głos zabrał także pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, który witając zaproszonych gości, powiedział, że konferencja jest ważnym wydarzeniem dla polskiej Policji. Stwierdził, że walka z przestępczością zorganizowaną to nieustający proces, stawiający przed organami ścigania nowe wyzwania, z którymi łatwiej walczyć jednocząc siły i wymieniając się doświadczeniami. Komendant zwrócił się także do prezydenta Lecha Wałęsy, dziękując mu za przyjęcie zaproszenia.

W roli gospodarza konferencji wystąpił nadinsp. Igor Parfieniuk, komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, który podkreślił wagę instytucji świadka koronnego przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Komendant dodał, że ważne jest w tym zakresie wzmocnienie współpracy między właściwymi organami państw oraz wymiana doświadczeń. Stwierdził, że odbywająca się konferencja jest dowodem na to, że współpraca w obszarze instytucji ochrony świadka jest już bardzo zaawansowana i wyraził nadzieję na jej kontynuowanie.

Prezydent Lech Wałęsa w swoim wystąpieniu zwrócił się do uczestników konferencji, a swoją dyskusję i dwudniowe spotkanie oparli nie tylko o kwestie zawodowe, ale postarali się wypracować wartości, które będą dla wszystkich podstawą budowania lepszego świata. Powiedział, że żadne pokolenie wcześniej nie miało takiej szansy na pokój i na rozwój, że należy to wykorzystać, ponieważ epoka wielkich podziałów odchodzi, a zaczyna się epoka wielkiej szansy.

Od 2000 roku w Europolu działa sieć ekspertów ( Polska znajduje się w tej sieci od 2001 roku), w skład której wchodzą szefowie służb ochrony świadków. Obecnie to specjalistyczne forum obejmuje swoim działaniem pięć kontynentów, a stałym elementem współpracy jest coroczna konferencja organizowana przez Europol wspólnie z poszczególnymi państwami UE. W  konferencji organizowanej w Polsce biorą udział przedstawiciele 56 państw, Komisji Europejskiej, międzynarodowych trybunałów karnych oraz organizacji pozarządowych. Tematyka konferencji poświęcona jest w tym roku współczesnym zagrożeniom, wynikającym z powszechnego dostępu do Internetu oraz nowoczesnych technologii, a także roli międzynarodowych trybunałów karnych, związanej ze ściganiem sprawców najpoważniejszych przestępstw w rejonach ogarniętych konfliktami na tle narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym, itp.