Konferencja szefów policji kryminalnych

Data publikacji: 29.04.2015

Najczęstsze formy przestępczości, metody jej zwalczania w poszczególnych krajach oraz możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie eliminowania niepożądanych zjawisk - to główne kierunki trwającej w Warszawie konferencji szefów policji kryminalnych stolic Europy Środkowej i Wschodniej oraz Monachium (27-30 kwietnia br.). Tegorocznym organizatorem jest Komenda Stołeczna Policji.

Konferencje organizowane są od 2014 roku  i stanowią doskonałą okazję do dyskusji na temat podejmowanych działań policyjnych oraz ich rezultatów.

Szefowie policji kryminalnych z Berlina, Monachium, Wiednia, Pragi, Bratysławy, Budapesztu, Bukaresztu i Warszawy wymieniają doświadczenia w zakresie zwalczania najgroźniejszych przestępstw w regionie, omawiają zagrożenia, dyskutują też o metodach zapobiegania przestępczości. Rozmawiają również o aktualnych problemach związanych ze służbą kryminalną.

nadkom. Anna Kędzierzawska
fot. Krzysztof Chwała