Polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen

Data publikacji: 28.04.2015

W dniach 23-24 kwietnia br. w Wolbórzu (woj. łódzkie) odbyła się konferencja otwierająca program "Drakkar" polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen. Podczas spotkania zaprezentowano planowane działania, rezultaty oraz korzyści wynikające z realizacji projektu.

Planowane pięciodniowe seminaria mają mieć charakter seminaryjno-warsztatowy i będą  podzielone na panele tematyczne, w których każdorazowo uczestniczyć będzie około 200 osób. Pierwsze seminarium poświęcone tematyce handlu ludźmi, odbędzie się już w dniach 11-15 maja na terenie garnizonu małopolskiego. Kolejne, na temat zapobiegania i zwalczania zjawiska przemytu, w dniach 22-26 czerwca na Mazowszu. W dniach 28 września – 2 października w Wielkopolsce odbędzie się seminarium poświęcone tematyce zwalczania przestępczości narkotykowej, samochodowej oraz zabezpieczaniu mienia w przestępstwach w ramach wspólnego rynku UE.  Natomiast ćwiczenia praktyczne z prowadzenia obserwacji transgranicznej i koordynacji działań pościgowych odbędą się w dniach 6-9 października na Mazowszu. W czasie ćwiczeń pododdziałów antyterrorystycznych policjanci sprawdzą umiejętności szybkiego reagowania w pościgu transgranicznym z zastosowaniem dynamicznego zatrzymania pojazdu.

W konferencji inaugurującej projekt uczestniczyli: lider projektu – Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu wraz z zaproszonymi  przedstawicielami garnizonów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia (garnizon małopolski, łódzki, wielkopolski) oraz przedstawiciele Komedy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Stołecznej Policji, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Izby Celnej w Warszawie. W konferencji uczestniczyli również reprezentanci organizacji pozarządowych działających w obszarze handlu ludźmi, przedstawiciele środowiska przedsiębiorców oraz delegacja Kraju Związkowego Brandenburgia z Niemiec.

Źródło: KWP zs. w Radomiu