Powstanie Forum Dialogu Społecznego

Data publikacji: 16.04.2015

Szefowa MSW podjęła decyzję o powołaniu Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. Projekt zarządzenia w tej sprawie jest konsultowany min. z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Głównym zadaniem Forum będzie prowadzenie konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi. Forum będzie m.in. rozwiązywało społeczne kwestie dotyczące służb mundurowych i pracowników resortu spraw wewnętrznych. Podejmowane będą dyskusje na temat rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie formacji nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Analizowane także będą aspekty społeczne i ekonomiczne pracy funkcjonariuszy i pracowników służb.

W skład Forum wejdą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz strony związkowej.

Pierwsze posiedzenie planowane jest w maju 2015 r.

Źródło: MSW