Minister Teresa Piotrowska z wizytą w Małopolsce

Data publikacji: 14.04.2015

Wczoraj minister spraw wewnętrznych odwiedziła małopolskich policjantów i strażaków. W czasie spotkania omówiła z nadinsp. Mariuszem Dąbkiem, komendantem wojewódzkim Policji, stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Rozmawiano również o inwestycjach policyjnych realizowanych w województwie.

Spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej przy ul. Mogilskiej dotyczyło działań na rzecz bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście przygotowań służb policyjnych do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 roku w Krakowie. Omówiono również kwestie związane z przedsięwzięciami mającymi na celu poprawę warunków pracy policjantów w komisariatach. Z realizowanymi przedsięwzięciami zapoznał Teresę Piotrowską zastępca komendanta wojewódzkiego insp. Jacek Fabisiak.

Po zakończeniu spotkania minister Teresa Piotrowska i komendant Mariusz Dąbek odwiedzili Komisariat Policji V w Krakowie. Budynek przy ulicy Zamoyskiego nie spełnia standardów przyjętych przez MSW i KGP. Podjęto więc decyzję o wybudowaniu nowego obiektu. Obecnie trwają prace projektowe.