Wystąpienie RPO w sprawie L4 policjantów

Data publikacji: 03.04.2015

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych w wnioskiem o zbadanie sprawy obniżenia wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji za czas zwolnienia lekarskiego.

Wątpliwości RPO wzbudziła treść przepisu ustawy o Policji w zakresie, w jakim kształtuje w sposób mniej korzystny w stosunku do funkcjonariuszy Policji podstawę obliczania wysokości świadczeń. Do podstawy wymiaru wlicza się tylko uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym, a zatem nie wlicza się dodatków czasowych lub nagród. Tymczasem w systemie powszechnym podstawą jest przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, do którego wlicza się dodatki czasowe i nagrody.

Takie ukształtowanie odmiennych podstaw dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników narusza, w ocenie związku zawodowego policjantów, zasady sprawiedliwości społecznej. Związkowcy wskazują również na konsekwencje dla realizacji należności braku definicji wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby.

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich prosi MSW o odniesienie się do przedstawionych problemów.

Zobacz treść wystąpienia.

Źródło: RPO